Keurturnen

Doelgroep

Jongens en meisjes vanaf het eerste leerjaar die de nodige kracht, coördinatie en lenigheid bezitten om te kunnen over gaan naar een competitiesport. Het is heel belangrijk dat de kinderen gemotiveerd zijn en niet bang zijn voor een uitdaging. Deze lessen zijn meer op prestatie gericht.


Algemene doelstellingen

Keurgroep meisjes concentreert zich op de doorstroom van haar gymnasten naar recrea-niveau en het C-niveau. Als voorbereiding op het C-niveau starten we met de gymnasten op I-niveau. Daarnaast hebben we binnen het toestelturnen meisjes ook een groep die deelneemt aan de recreatieve wedstrijden. Deze groep valt onder keurgroep meisjes. Er is een duidelijke structuur bij toestelturnen meisjes.


Keurgroep jongens concentreert zich op de doorstroom van hun gymnasten naar het recrea-niveau en het B-niveau. Als voorbereiding op het B-niveau starten we met de gymnasten op I-niveau. Daarnaast hebben we binnen het toestelturnen jongens ook een groep die deelneemt aan de recreatieve wedstrijden. Deze groep valt onder keurgroep jongens.


Sporttechnische doelstellingen

Groep 1

Voor gymnasten vanaf 7 jaar – +/- 9 jaar. De gymnasten van keurgroep worden voorbereid op de wedstrijdoefeningen binnen het recreaprogramma. Al naar gelang de leeftijd zullen dit opgelegde of vrije oefeningen zijn.


Groep 2

De gymnasten vanaf 7 jaar (I7) worden voorbereid op de 6 punten oefeningen I8.
De gymnasten vanaf 8 jaar (I8) nemen deel aan wedstrijden. De gymnasten I8 worden voorbereid op hun eerste wedstrijdseizoen. Afhankelijk van hun individuele prestaties zullen ze de 6 of 8 punten oefening turnen. De gymnasten vanaf 9 jaar (I9) nemen deel aan wedstrijden. Afhankelijk van hun individuele prestaties zullen ze de 6 of 8 punten oefening turnen.


Groep 3

Gymnasten vanaf 10 jaar (C10-C11-C12...) nemen deel aan wedstrijden. Wedstrijdoefeningen worden zelf samengesteld door de trainer. Afhankelijk van hun individuele prestaties zullen de D-scores van deze oefeningen variëren van gymnast tot gymnast.


Groep 4

Voor gymnasten vanaf +/- 9 jaar – x jaar. De gymnasten van keurgroep worden voorbereid op de wedstrijdoefeningen binnen het recreaprogramma. Al naar gelang de leeftijd zullen dit opgelegde of vrije oefeningen zijn.


Onderverdeling

Meisjes groep 1: enkel door selectie, vanaf het 1ste leerjaar, ter voorbereiding op wedstrijden van het recrea-niveau.
Meisjes groep 2: enkel door selectie, vanaf het 1ste leerjaar, ter voorbereiding op wedstrijden van het I-niveau.
Meisjes groep 3: enkel door selectie, vanaf het 4de leerjaar en nemen deel aan de C-niveau wedstrijden.
Meisjes groep 4: enkel door selectie, vanaf +/- 9 jaar voor gymnasten die deelnemen aan de wedstrijden van recreatief toestelturnen.
Jongens groep: Deze groep bestaat uit een variatie van de jongens vanaf het 1ste leerjaar, die al naargelang niveau deelnemen aan recreatieve of B-wedstrijden.