Keurturnen

Doelgroep

Jongens en meisjes vanaf het eerste leerjaar die de nodige kracht, coördinatie en lenigheid bezitten om te kunnen over gaan naar een competitiesport. Het is heel belangrijk dat de kinderen gemotiveerd zijn en niet bang zijn voor een uitdaging. Deze lessen zijn meer prestatiegericht.


Selectievoorwaarden

Deelname aan een van deze groepen kan enkel wanneer de gymnast wordt geselecteerd. De selectie gebeurt tijdens de eerste 3 weken van september na contact met de coördinator, Lise Willemsens.


Algemene doelstellingen

Wanneer de gymnasten de leeftijd van negen jaar hebben bereikt, nemen ze deel aan wedstrijden. Voor zowel de keurgroep meisjes als de keurgroep jongens wordt er momenteel gefocust op wedstrijden op recreaniveau.


Onderverdeling groepen

Keurmeisjes

Voor gymnasten vanaf het 1ste leerjaar. De gymnasten van keurgroep worden voorbereid op de wedstrijdoefeningen binnen het recreaprogramma. Al naar gelang de leeftijd zullen dit opgelegde of vrije oefeningen zijn. Effectief deelnemen aan deze wedstrijden kan pas wanneer de gymnast 9 jaar is.

Voor de gymnasten vanaf het 4de leerjaar is het ook mogelijk om deel te nemen aanairtrack lessen.Dit kan echter enkel na selectie voorairtrack. Verdere info vind jeonder de rubriek‘Airtrack’.

Keurjongens

Voor gymnasten vanaf 1ste leerjaar. De gymnasten van keurgroep worden voorbereid op de wedstrijdoefeningen binnen het recreaprogramma. Al naar gelang de leeftijd zullen dit opgelegde of vrije oefeningen zijn.Effectief deelnemen aan deze wedstrijden kan pas wanneer de gymnast 9 jaar is.

Voor de gymnasten vanaf het 4de leerjaar is het ook mogelijk omdeel te nemen aan aitrack.Dit kan echter enkel na selectie voorairtrack.Verdere info vind jeonder de rubriek‘Airtrack’.