Recreatief 1-6

Doelgroep

Voor gemotiveerde turners of turnsters van het 1ste tot en met 6de leerjaar. Voor gymasten die graag op de verschillende toestellen nieuwe oefeningen leren. Deze groep is niet wedstrijdgericht, de focus hier is, meer op plezier gericht aangezien we hier ook spelvormen gebruiken om op te warmen of af te sluiten.


Algemene doelstellingen

De turnlessen worden zo opgebouwd dat er voldoende aandacht wordt besteed aan lenigheid, motoriek, kracht, bewegingsbewustzijn…. Al spelend komen deze doelstellingen aan bod. Het toestelturnen zoals bij de keur- en trampoline groepen passen zeker ook in de lessen maar dan wel op recreatief niveau en de basiselementen turnen worden met mondjesmaat aangeleerd (koprol, handstand rad, flik …).


Sporttechnische doelstellingen

Het volledig programma van deze groep baseren we dan ook op de gymstars. Hierbij houden we rekening met de leeftijden van de gymnasten en passen we onze oefeningen aan naar het niveau van elke gymnast. We proberen hier zoveel mogelijk volgens de leeftijden van het Gymstar programma te werken.


Onderverdeling

Recreatief 1-2 : gymnasten uit het eerste en tweede leerjaar.
Recreatief 3-4: gymnasten uit het derde en vierde leerjaar.
Recreatief 5-6: gymnasten uit het vijfde en zesde leerjaar.