Kleuters 2 en 3

Doelgroep

Kleuters van de 2de kleuterklas en kleuters van de 3de kleuterklas die voor met plezier willen bewegen.


Algemene doelstellingen

Het belangrijkste doel is dat onze kleuters plezier beleven aan bewegen. Binnen de lessen kleuter turnen hanteren wij een uitdagend bewegingsprogramma voor kleuters van 3 tot 6 jaar. Het programma voorziet leuke en aantrekkelijke bewegingsinhouden, die tevens een progressieve leerlijn vormen. Hierbij komen zowel psychomotorische ontwikkelingsdoelen als gymnastische basisvaardigheden aan bod. Bij de jongste kleuters (3 en 4 jaar) is de natuurlijke motoriek het vertrekpunt voor de verbreding en verdieping van de algemene bewegingsvaardigheid. Bij de oudere kleuters (5 en 6 jaar) wordt de opgebouwde bewegingsvaardigheid als basis gebruikt om daarna meer gymnastiek georiënteerde vaardigheden te verwerven. Aan het einde van de vooropgestelde leerlijn, beschikken de kleuters over een brede ervaringsbasis.


Sporttechnische doelstellingen

Het handboek ‘Bewegen met kleuters’ is onze grote leidraad bij het opstellen van turnlessen voor kleuters. Op basis van de doelen die per leeftijd voorzien zijn, werken wij een gedifferentieerd aanbod uit in verschillende thema’s. Hierdoor kan elke kleuter op zijn of haar niveau groeien in de vooropgestelde doelen en blijft niemand op zijn bewegingshonger zitten. Omdat de lessen in een speels thema gegoten worden, prikkelen we tevens de fantasie van de kinderen en is de motivatie merkbaar ook groter.


Onderverdeling

Kleuters 2 ( 2de kleuterklas)
Kleuters 3 ( 3de kleuterklas)