Recreatief plus

Doelgroep

Alle kinderen en jongeren (vanaf 6 jaar t.e.m. 25 jaar) die omwille van hun beperking speciale aandacht verdienen. We richten ons niet naar een specifieke ‘handicap’ maar naar alle kinderen die omwille van hun ontwikkelingsnoden behoefte hebben aan gestructureerde lessen in kleine groep en met extra begeleiding.


Algemene doelstellingen

Gymnastiek aanbieden aan kinderen die omwille van hun ontwikkelingsnoden geen aansluiting vinden in de reguliere groepen. Dit betekent dat we zeker ook kinderen met een beperking in de reguliere groepen verwelkomen zolang ze zich daar goed voelen en er actief kunnen participeren aan de lessen.


Recreatief plus verschilt van de andere recreatieve groepen omwille van de structuur die centraal staat in de lessen. Er wordt in kleinere groepen geturnd en met meer begeleiding. Ook al wordt er geturnd op leeftijd, toch wordt er binnen de groep nog gedifferentieerd op het turn- en denkniveau van elke gymnast.


Alle lesgevers volgen regelmatig bijscholingen, al dan niet in het specifieke kader van g-gym. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat er in elke les minstens een leiding aanwezig is met het diploma initiator gymnastiek.


Onderverdeling

Groep 1: gymnasten in de leeftijdscategorie 6-14 jaar

Groep 2: gymnasten in de leeftijdscategorie 15-25 jaar