Info

Turnkring De Giertjes is een turnkring uit Gierle, opgericht in 1978 door enkele idealisten die kinderen en jongeren een gezond aanbod sport en vrijetijdsbenutting wilden aanbieden. Onze club groeide en het aanbod werd regelmatig aangepast aan de noden van de tijd.
Onze grootste doelstelling is kinderen en jongeren plezier te laten beleven aan hun wekelijkse turn- of dansles. Hiervoor richten we ons naar jongens en meisjes vanaf de tweede kleuterklas. Iedereen is welkom, zonder onderscheid te maken tussen geloof, geslacht, huidskleur, inkomen of nationaliteit. Ook kinderen en jongeren met een beperking zijn welkom. Vanuit een inclusieve visie en de overtuiging dat er tijdens een turnles ontzettend veel gedifferentieerd moet worden proberen wij personen met een handicap in de gewone turnlessen in te passen. Indien dit niet anders kan, kunnen deze jongeren ook terecht in de aangepaste groep recreatief+, de specifieke G-gym.


Onze visie houdt in dat Turnkring De Giertjes een overwegend recreatieve club is. De meeste groepen turnen één keer per week. Kinderen die meer talent hebben kunnen geselecteerd worden voor onze wedstrijdgroepen: trampoline, C-niveau AGD en B-niveau AGH .


Een sterk punt van onze club is dat onze leden een hechte groep vormen door onze jaarlijkse clubactiviteiten. Ook de leiding vormt een hechte groep. Dit wordt o.a. bevorderd door het feit dat de 15-jarigen als ‘hulpleiding’ beschouwd worden en de kans krijgen om assistent(e) te worden bij een turngroep en hiervoor intern de nodige opleiding krijgen, en ook bij onze activiteiten mee helpen achter de schermen. Met een bestuur dat deze waarden promoot en de leiding en jongeren blijft motiveren om deze weg te blijven volgen. Onze keuze is dan ook: “Ik ben fier een Giertje te zijn”, zowel voor de leden als de leiding.


Een ander sterk punt is dat de nadruk tijdens het turnen op veiligheid ligt. Onze lesgevers worden er regelmatig op gewezen om veilig te werken en zich hiervoor bij te scholen. Anderzijds ziet het bestuur en de materiaalmeesters erop toe dat toestellen regelmatig worden nagekeken en worden vervangen. De turnkring heeft vanaf de oprichting constant geïnvesteerd in nieuw en aangepast turnmateriaal.


Turnkring de Giertjes hecht veel belang aan het sociale, groepswerk, groepssfeer, samenhorigheid. Gymtastisch sporten is in onze kring geïntegreerd, regelmatig wijst bestuur op de gedrags- en ethische code die door alle leiding is ondertekend. Ook vinden wij dat wij ons moeten inzetten om hier en daar een handje te helpen bij bepaalde activiteiten om te tonen dat wij niet alleen aandacht besteden aan turnen en dans. Ook op sociaal vlak willen wij ons steentje bijdragen.


Onze turnkring is aangesloten bij Gymfed (Gymnastiek Federatie Vlaanderen) en heeft het Q4GYM-label. Onze vereniging is een door de gemeente Lille erkende sportvereniging en is lid van de Lilse sportraad. Omdat wij ook aandacht schenken aan jongeren met een beperking wordt onze turnkring gesteund door Parantee en G-Sport Vlaanderen.

Een ongeval. Wat nu?

Leiding/ trainer:
Eerste hulp toepassen.
Verzekeringsformulier zit in de algemene kaft, vul dit zo volledig mogelijk in wat je kan invullen.
De gegevens van het slachtoffer zijn steeds terug te vinden via de trainingsapp.


Door het slachtoffer of ouder van slachtoffer te doen:
Neem steeds een verzekeringsformulier mee en laat dit volledig invullen door de geneesheer.
Vergeet zelf niet: naam, handtekening en kleefbriefje ziekenfonds te plaatsen op het verzekeringsformulier onderaan.
Breng het ingevulde verzekeringsformulier spoedig binnen op het clubsecretariaat. Moet binnen de 8 dagen doorgegeven zijn bij de Gymfed.

Je kan via onderstaande button verzekeringsformulier ook downloaden en afprinten.

Turnkring de Giertjes
Clubsecretariaat
Jos Van den Broeck
Zwaluwstraat 9
2275 Gierle

Varia