Nieuwsbrief maart

Elke maand willen we je up to date houden van wat er in de turnkring leeft, welke nieuwtjes er rondzwerven en enkele varia punten. Geniet ervan!

Themales Carnaval

- Kleuterdans

Bewonder hieronder enkele sfeerfoto's van de verkleedles ten tijden van carnaval:

Wist-je-datjes

Wist je dat

  • de leiding heel veel zin heeft in de spaghettidag van 5 maart? We staan te popelen om je spaghetti's te kunnen serveren.
  • de leiding verder al uitkijkt naar het turnfeest? Het thema is bekend binnen de leiding en we zijn volop aan de nummertjes aan het werken.
  • de leiding binnenkort ook op teambuilding gaat? Tijdens het paasweekend vindt het leidingsweekend plaats waarbij leiding samenkomt en elkaar wat beter leert kennen.
  • Alyssa Stickers haar eerste wedstrijd jureerde in februari? Het liep als een fluitje.

Wedstrijden

- Keurgroepen

In februari was het aan de keurgroepen om naar Melsele af te zakken voor de toestelwedstrijd recrea en ze kwamen terug met serieus wat medailles! Aangezien aan de Gymfed-wedstrijden deelgenomen kan worden vanaf een leeftijd van 10 jaar en we ook een behoorlijke groep jongere gymnasten hebben, is er dit jaar voor gekozen om als tweede toestelwedstrijd een clubwedstrijd te houden voor alle keurgymnasten. Deze zal plaatsvinden op 18 maart.