Turnkring de Giertjes

Inschrijvingen

Het turnseizoen begint op 1 september. Iedereen kan begin september gratis komen proberen tot aan de definitieve inschrijving. Tijdens deze gratis turn- of danslessen krijgen de deelnemers een infobrochure mee waarin alle nodige informatie van onze turnkring te vinden is, ook de lidgelden per discipline en prijzen van onze kledij. Inschrijvingen vinden meestal plaats op de 3° zaterdag en zondag van september in de sporthal Brulens. Wij vragen u om deze inschrijvingsdagen te respecteren! Inschrijvingen na deze datum worden met 5,00€ administratiekosten verhoogd.


Tijdens de inschrijvingsdagen kan er ook clubkledij aangeschaft worden, de keuze is besperkt maar wel zeer degelijk. Wij beschikken over een eigen T-shirt, een broekje, een sweater en voor de wedstrijdgroepen hebben we een eigen maillot. Wij bieden ook turn- en danspantoffels aan. Alles aan inkoopprijs. Het is wenselijk dat alle Giertjes minimum een club T-shirt bezitten en aandoen tijdens de lessen en nevenactiviteiten.


Tijdens het ganse seizoen kan men nog aansluiten bij onze turnkring. Hiervoor dient men contact op te nemen met bestuur om verdere afspraken te maken.

Turnkring de Giertjes